Resultat Stadsbefolkningen 2021

Resultat Stadsbefolkningen 2021

Population Årlig total
Stockholms kommun 978 770
ÅRLIG TOTAL 978 770
Städer 1
Genomsnittligt antal population 978 770
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår 3 219
Procentuell förändring 0,3%
Procentuell förändring (efter rättelse) 0,3%
Källa: SCB

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: SCB

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se