Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2020

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2020

Jämförelseläge   
jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Flygplatser (totala passagerare) 2020 983 292 49 521 63 484 129 185 352 834 477 548 467 506 536 162 284 226 306 460 3 650 218
Flygplatser (totala passagerare) 2019 2 434 314 2 482 992 2 760 134 2 941 240 2 913 832 2 859 567 2 764 079 2 683 872 2 240 613 2 148 546 26 229 189
Procentuell förändring 2020 - 2019 -59,6% -98,0% -97,7% -95,6% -87,9% -83,3% -83,1% -80,0% -87,3% -85,7% -86,1%
Källa: Transportstyrelsen. Totalt antal passagerare.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen. Totalt antal passagerare.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se