Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2022

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2022

Jämförelseläge   
jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Flygplatser (totala passagerare) 2022 1 273 945 1 632 543 1 911 947 2 101 621 2 091 083 2 092 716 2 046 506 1 992 766 1 704 968 1 659 594 18 507 689
Flygplatser (totala passagerare) 2021 243 338 265 822 322 772 568 786 1 059 196 1 119 990 1 066 708 1 252 575 1 239 516 1 135 056 8 273 759
Procentuell förändring 2022 - 2021 423,5% 514,1% 492,4% 269,5% 97,4% 86,9% 91,9% 59,1% 37,6% 46,2% 123,7%
Totalt antal passagerare.

Källa: Transportstyrelsen.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Totalt antal passagerare.

Källa: Transportstyrelsen.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se