Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Flygplatser (totala passagerare) jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Stockholm Arlanda Airport 1 431 417 1 482 862 1 728 450 1 848 962 6 491 691
Stockholm Bromma Airport 75 181 76 947 90 223 92 771 335 122
Stockholm Skavsta Airport 27 975 23 901 25 221 28 781 105 878
Stockholm Västerås Airport 2 874 2 394 3 278 9 285 17 831
TOTAL 1 537 447 1 586 104 1 847 172 1 979 799 6 950 522
Antalet deltagande flygplatser 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal enhet 384 361,8 396 526 461 793 494 949,8 434 407,6
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår -4 178,3 20 016,5 1 769,5 11 440,5 7 262,1
Procentuell förändring -1,1% 5,3% 0,4% 2,4% 1,7%
Procentuell förändring (efter rättelse) -1,1% 5,3% 0,4% 2,4% 1,7%