Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2019

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2019

Flygplatser (totala passagerare) jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Stockholm Arlanda Airport 1 798 538 1 756 103 2 079 552 2 037 705 2 283 763 2 494 305 2 493 860 2 436 790 2 331 029 2 242 006 1 882 638 1 806 368 25 642 657
Stockholm Bromma Airport 175 355 175 008 204 476 213 554 240 242 207 738 157 346 180 385 207 508 215 621 201 664 175 154 2 354 051
Stockholm Skavsta Airport 129 487 128 211 144 506 219 737 223 215 226 999 250 917 231 913 214 689 214 992 150 431 161 213 2 296 310
Stockholm Västerås Airport 5 016 5 244 5 780 11 996 12 914 12 198 11 709 10 479 10 853 11 253 5 880 5 811 109 133
TOTAL 2 108 396 2 064 566 2 434 314 2 482 992 2 760 134 2 941 240 2 913 832 2 859 567 2 764 079 2 683 872 2 240 613 2 148 546 30 402 151
Antalet deltagande flygplatser 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal enhet 527 099 516 141,5 608 578,5 620 748 690 033,5 735 310 728 458 714 891,8 691 019,8 670 968 560 153,3 537 136,5 633 378,1
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår 142 737,3 119 615,5 146 785,5 125 798,3 133 734,1
Procentuell förändring 37,1% 30,2% 31,8% 25,4% 30,8%
Procentuell förändring (efter rättelse) 37,1% 30,2% 31,8% 25,4% 30,8%
Källa: Transportstyrelsen. Totalt antal passagerare.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen. Totalt antal passagerare.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se