Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024

Flygplatser (totala passagerare) jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Stockholm Arlanda Airport 1 431 417 1 482 812 1 731 794 4 646 023
Stockholm Bromma Airport 75 181 76 947 90 223 242 351
Stockholm Skavsta Airport 27 975 23 901 25 221 77 097
Stockholm Västerås Airport 2 874 2 394 3 278 8 546
TOTAL 1 537 447 1 586 054 1 850 516 4 974 017
Antalet deltagande flygplatser 4 4 4 4
Genomsnittligt antal enhet 384 361,8 396 513,5 462 629 414 501,4
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår -4 178,3 20 004 2 605,5 6 143,8
Procentuell förändring -1,1% 5,3% 0,6% 1,5%
Procentuell förändring (efter rättelse) -1,1% 5,3% 0,6% 1,5%