Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2020

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2020

Flygplatser (totala passagerare) jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Stockholm Arlanda Airport 1 692 243 1 664 403 841 968 46 402 59 842 117 295 315 977 418 000 402 610 463 888 242 098 271 050 6 535 776
Stockholm Bromma Airport 162 825 157 948 78 715 725 233 3 429 8 167 12 486 18 591 21 872 9 594 4 815 479 400
Stockholm Skavsta Airport 145 221 142 397 59 767 2 054 3 245 8 430 23 919 40 599 42 385 45 490 30 676 29 046 573 229
Stockholm Västerås Airport 4 836 5 282 2 842 340 164 31 4 771 6 463 3 920 4 912 1 858 1 549 36 968
TOTAL 2 005 125 1 970 030 983 292 49 521 63 484 129 185 352 834 477 548 467 506 536 162 284 226 306 460 7 625 373
Antalet deltagande flygplatser 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal enhet 501 281,3 492 507,5 245 823 12 380,3 15 871 32 296,3 88 208,5 119 387 116 876,5 134 040,5 71 056,5 76 615 158 861,9
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår -25 817,8 -23 634 -362 755,5 -608 367,8 -674 162,5 -703 013,8 -640 249,5 -595 504,8 -574 143,3 -536 927,5 -489 096,8 -460 521,5 -474 516,2
Procentuell förändring -4,9% -4,6% -59,6% -98,0% -97,7% -95,6% -87,9% -83,3% -83,1% -80,0% -87,3% -85,7% -74,9%
Procentuell förändring (efter rättelse) -4,9% -4,6% -59,6% -98,0% -97,7% -95,6% -87,9% -83,3% -83,1% -80,0% -87,3% -85,7% -74,9%
Källa: Transportstyrelsen. Totalt antal passagerare.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen. Totalt antal passagerare.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se