Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2021

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2021

Flygplatser (totala passagerare) jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Total
Stockholm Arlanda Airport 229 419 173 581 219 526 235 949 271 190 463 135 881 596 945 886 886 278 1 055 615 1 108 248 1 024 360 7 494 783
Stockholm Bromma Airport 4 066 4 740 6 202 8 170 21 181 43 728 66 661 64 626 83 422 96 403 95 471 72 937 567 607
Stockholm Skavsta Airport 21 108 14 025 17 467 21 556 30 268 57 565 103 925 102 375 88 792 90 690 31 987 33 272 613 030
Stockholm Västerås Airport 614 61 143 147 133 4 358 7 014 7 103 8 216 9 867 3 810 4 487 45 953
TOTAL 255 207 192 407 243 338 265 822 322 772 568 786 1 059 196 1 119 990 1 066 708 1 252 575 1 239 516 1 135 056 8 721 373
Antalet deltagande flygplatser 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal enhet 63 801,8 48 101,8 60 834,5 66 455,5 80 693 142 196,5 264 799 279 997,5 266 677 313 143,8 309 879 283 764 181 695,3
Utveckling i förhållande till genomsnitt jämförelseår -437 479,5 -444 405,8 -184 988,5 54 075,3 64 822 109 900,3 176 590,5 160 610,5 149 800,5 179 103,3 238 822,5 207 149 22 833,3
Procentuell förändring -87,3% -90,2% -75,3% 436,8% 408,4% 340,3% 200,2% 134,5% 128,2% 133,6% 336,1% 270,4% 14,4%
Procentuell förändring (efter rättelse) -87,3% -90,2% -75,3% 436,8% 408,4% 340,3% 200,2% 134,5% 128,2% 133,6% 336,1% 270,4% 14,4%
Totalt antal passagerare.

Källa: Transportstyrelsen.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Totalt antal passagerare.

Källa: Transportstyrelsen.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se